Európa hagyományos faszerkezetei

Az Európa hagyományos faszerkezetei – Traditional Wooden Constructions of Europe (TRAWCOE) program választott fő témája az európai kulturális örökség szerves részét képező és sok esetben pótolhatatlan műemlékekként nyilván tartott történeti faszerkezetek voltak. Az ácsszerkezetek kialakítása országonként eltérő, de nagyon sok hasonlóság fedezhető fel, részben a fának mint anyagnak közös műszaki paramétereiből adódóan, részben pedig a képzett ácsmesterek és velük a technológia sok évszázados vándorlásainak eredményeképp. Annak érdekében, hogy ezeknek a történeti szerkezeteknek a javításához és megőrzéséhez szükséges ácsmesterségbeli tudás fennmaradjon, ösztönöznünk kell az ácstanulókat, hogy tanulmányozzák a különböző regionális hagyományokat és gyakorlatot szerezzenek ezekben az építéstechnikákban is, úgy szerszámokkal, mint modern CAD programok segítségével. A gyakorlott és motivált ácsmesterek újabb generációjának ösztökélését segítendő egy építészekből, ácsokból, számítástechnikai szakemberekből és oktatókból álló team dolgozott együtt a TRAWCOE projekt keretében, hogy a résztvevő országok mindegyikéből kiválasszon és megkutasson egy-egy inspiráló példát a lehetőségként kínálkozó hagyományos faszerkezetek közül. A projekt részeként részletes épületfelmérések és kutatások valósultak meg a rendelkezésre álló történeti információk egybevetésére azzal a céllal, hogy egy innovatív oktatási segédanyag álljon össze, elsősorban a szakközépiskolai ácstanulók képzési szintjéhez igazodva (EQF 3-4 szint). Tartalma szerint az eszköz a kiválasztott szerkezetek 3D-s bejárható modelleit tartalmazza, az egyéni felfedezés és megismerés élményét adva egy informális oktatási kontextusban, szabadon elérhetően az interneten keresztül, egy egyszerű böngészőablak megnyitásával, CAD programok használata nélkül.

homepage

Az első partnerek számára kínálkozó első feladat a saját régiókra (országokra) jellemző faszerkezetek összegyűjtése volt. A TRAWCOE projekt céljainak tejesülése érdekében különböző méretű, funkciójú, szerkezetű, díszítésű és műemléki védettségi szinten álló épületek kerültek egybegyűjtésre, mint javaslatok. Ebből a nagyobb merítésből alakult ki azután az a végleges lista, amely a legkülönfélébb építési stílusokat és ezáltal ácsszerkezeti technikákat mutatja be. Az elvégzett kutatómunka és összegyűjtött leírások hozzájárultak egy olyan szöveges és rajzi anyag összeállításához, mely képes a különféle területekről származó ácsszerkezetek és díszítési technikák bemutatására. // A TRAWCOE program oktatási munkacsoportja alapos kutatást és vizsgálatot végzett az informális és nem-formális oktatási modellek bevált gyakorlatai terén, valamint azt elemezve, hogy hogyan lehet sikeresen adaptálni a gamifikációt az tanítás részeként. A megvitatott oktatási tematikák eredményeképp az elkészített segédeszköz kihívások formájában ad lehetőséget, hogy a diákok és szakmagyakorlók faszerkezet-építési valamint építészet- és művészettörténeti ismerete jelentős mértékben bővüljön, miközben a virtuális környezetben körbejárják a kiválasztott szerkezeteket. // A műszaki és tervező csapat, mely főleg építészekből és CAD rajzolókból állt, a rendelkezésre álló tervekből előállították az épületek 3 dimenziós modelljeit valamint ácsokkal való konzultációk során elemezték a lehetséges összeépítési módokat, hogy ez is részét képezhesse a készülő eszköznek. Emellett a csapat felelőssége volt részletes dizájn kigondolása és a kitűzött célok műszaki megvalósítása is. A nagy mennyiségű modellinformáció kezelésére és hogy ezen adatokat a résztvevők azonnal megoszthassák egymás között, egy BIM szerver került felállításra Budapesten és ArchiCAD 17 lett kiválasztva közös szoftverként a modellek előállítására és véglegesítésére. A készítők a Unity3d játékmotor használatával oldották meg az online eszköz technikai megvalósítását. // Mind az oktatási és műszaki / tervezői témák különálló vázlat- és végleges tervekben kerültek részletes kifejtésre, mígnem közös utasítássort tudtak alkotni a végleges technikai keret megvalósításhoz, amely a tervezett módon feltöltésre kerülhetett a szükséges típusú és mennyiségű adattal.

Prototype for Virtual Reality - Educational StudyPlay TRAWCOE - Educational Tool

A partnerség két végtermékkel rendelkezik, mind elérhető a projekthonlapon keresztül (www.trawcoe.com). Az oktatási szempontok egy tanulmányban kerültek összegzésre, tartalmazva mindazon kérdéseket, amelyeket felvetett az eszköz összeállítása. Míg a másik, maga az oktatási segédeszköz különálló honlapként valósult meg (play.trawcoe.com) és 9 Unity ’pályát’ tartalmaz a virtuális makettezőműhelyi környezetbe helyezett 3D modellek számára. A Hagyományos Ácsmesterség Múzeumaként működő honlap csomópontgyűjtemény, a válogatott épületeket ábrázoló Európa-térképet és többnyelvű szószedetet foglal magába. A program egy pedagógiailag jól megalapozott és műszakilag működő prototípust hozott létre, mintát szolgáltatva a szakképzés számára készülő 3D virtuális oktatási eszközök területén, erős alapot biztosítva a jövőbeli hasonló kezdeményezések további fejlesztései számára.

KOORDINÁTOR

ÉK Egyesület, Budapest, Hungary

PARTNEREK

GIP FCIP de Basse Normandie, Caen, France
Riga School of Arts and Crafts, Riga, Latvia
Cultural and Educational Intervention Center Doctum, Granada, Spain
Interactive Education Association, Bals, Romania
Professionsbois, Alençon, France
Woodnet, Wadhurst, United Kingdom
Tektum Architectural Office, Cluj Napoca
Studio Giuseppe Sarubbi, Napoli

TÁMOGATÓ PARTNEREK

KEMÜ Gáspár András Vocational School, Kecskemét, Hungary (HU)
Lycée Pierre Simon de Laplace, Caen, France (FR)
Lycée Polyvalent Albert Sorel, Honfleur, France (FR)
Lycée général, technologique et professionnel des Andaines, La Ferté Macé, France (FR)
Liceul Teoretic “Petre Pandrea”, Bals, Romania (RO)
Plumpton College, Plumpton, United Kingdom (UK)