Virt Emese: Képes néprajz (nem csak) gyerekeknek

A 2011 májusában megjelentetett könyvelőzetes füzet egy hosszú folyamat első komolyabb állomása. Egyesületünk tagja, Virt Emese régen megálmodott tervét kezdte el megvalósítani, mikor hozzálátott kialakítani néprajzi témájú könyvének koncepcióját, annak tartalmi és formai elrendezését. Ennek a munkának az eredményeképpen megszületett a tervezett mű három kötetes terve, továbbá az egyes kötetek pontos tartalmi felépítése valamint az egyes témák bemutatásának állandó építőelemei a tartalomjegyzékektől az egyes témák részletes kifejtéséig. Ezt az állapotot rögzíti a füzet, minden kötetből bemutatva egy címlaptervet, egy (maximum kétoldalasra rövidített) tartalomjegyzéket, bevezetőszöveget illetve egy-egy bemutatandó témakörhöz készített témarajzot a hozzá tartozó képes magyarázó szövegekkel valamint az általánosan használt elválasztó grafikákkal. A tervezett kötetek címei a következők: I. Mesterségek II. Szokások III. Mindennapok.

A szerző szavai a könyvekről: “A sorozat a magyarság és a magyarországi nemzetiségek eltűnőben lévő népszokásait, népművészetét, a népi mesterségeket, a házat, falut hivatott bemutatni, a hétköznapi életbe szeretne bepillantást nyújtani. A gyerekeket szólítja meg, de célja, hogy a gyerekekkel való foglalkozás során kiegészítse a szülők egyre hiányosabb ismereteit is a témakörben.  Gazdag, színes képi világgal mutatja be „Tesz-vesz város”-szerűen, miről is szól a húsvéti locsolkodás, mi az a busójárás, hogyan néz ki egy szuszék, milyen volt egy táncház vagy mit csinált régen a kádár – olyan dolgokat, amelyek már eltűnőben vannak a mai életünkből, viszont a magyar nyelvnek, szókincsnek a részét képezik és érdemes ismernünk. A témában már megjelent könyvek leginkább felnőtteknek szóló száraz szakirodalmak, amelyek nagyon fontosak ugyan, de csak szűk közönséghez jutnak el. Ezt a hiányt pótolná a sorozat.”

A füzetek kiadására az ESZA Nonprofit Kft. által (2011. év óta a Wekerle Sándor Alapkezelő által) kezelt Nemzeti Civil Alapprogram NCA-CIV-10-F jelű pályázatán elnyert  180.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás teremtett lehetőséget ( NCA-CIV-10-F-0689 ), melyből 400 db 15cm x 15 cm-es színes, ragasztott, 32 oldalas ingyenesen terjesztett kiadvány készült el. A program teljes költségvetése 250.000 forint volt.

Az Egyesület lehetőségei szerint szeretné támogatni a háromkötetes könyvsorozat elkészülését és megjelenését is. Szeretettel fogadjuk épp ezért mindazokat a tanácsokat, ötleteket, segítséget és adományokat, amelyek a Képes néprajz kiadását és terjesztését segítik elő.

LINKEK:

A kiadvány a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (kello.hu) honlapján
Simon Orsolya cikke a Vidéki Élet internetes életmód-oldalon
.