Fiatal építészek szakmai gyakorlata

A “Fiatal építészek szakmai gyakorlata – Vocational Training for Young Architects” programsorozat 2009 szeptemberében indult és eddig 3 szakaszban 43 lezárt szakmai gyakorlat valósult meg keretei között. A projektet az Európai Bizottság “Egész életen át tartó tanulás – Lifelong Learning” programja hívta életre, melyen belül a Leonardo da Vinci alprogram munkavállalók / munkanélküliek célcsoportjában az egyesület évente pályázatot ad be a Nemzeti Irodához (Tempus Közalapítvány) a sorozat következő egy éves szakaszának megvalósítására.

A program évente 15-20 fiatal építésznek adja meg a lehetőséget, hogy “kitekintsen”, szakmai gyakorlat keretében találkozzon testközelből egy másik európai ország építészeti kultúrájával, gyakorolva az ott végzett irodai, műtermi munkát és a hazaitól eltérő elveket, építészeti szemléletmódot ismerjen meg. Mindezek segítenek hozzájárulni ahhoz, hogy a kiutazó építészek érettebben, az itthoni kihívásokra is jobban felkészülve folytassák hivatásukat a gyakorlat végeztével.

A PROJEKT CÉLJA

Az ÉK Egyesület projektgazdaként és közhasznú szervezetként támogatni kívánja a fiatal pályakezdő illetve néhány éves szakmai tapasztalattal rendelkező építészek külföldi szakmai gyakorlatának, továbbképzésének megvalósulását annak érdekében, hogy megismerjék:

a) a fogadóország építési gyakorlatát, építésügyi előírásait, szabályrendszerét;
b) a projektek előkészítésének és irányításának a fogadóirodában bevett gyakorlatát, folyamatát;
c) a mindezek eredményeként létrejövő épületek, műtárgyak technikai megoldásait, megvalósulását;
d) az itthonitól eltérő munkamódszereket, tervezési-alkotási metodikát;
e) a célország kortárs építészeti alkotásain keresztül annak építészeti kultúráját;

A résztvevő építészek fejleszteni, bővíteni szeretnék:

f)  a kollégákkal való kommunikáció révén nyelvtudásukat és kommunikációs készségeiket;
g) a napi munkavégzés révén szakmai tudásukat úgy az építészeti technológiák, épületszerkezetek alkalmazása mint az alkalmazott szoftverek területén; használható képességeket és kompetenciákat, új tudást szerezve szakmájuk folytatásához.

A projekt résztvevői végzett okleveles építészmérnökök, akik a fogadóintézménynél eltöltött gyakorlat mellett igyekeznek a szakmájukkal kapcsolatos, helyben elérhető eseményeken, kiállításokon és előadásokon is részt venni, a célország kortárs építészeti alkotásait és épített örökségét részletesen megismerni. A partnerintézmények-fogadószervek építészirodák, melyek nyitottak projektjeik megvalósításába külföldi gyakorlatot végző ösztöndíjas munkatársakat bevonni, a gyakorlat ideje alatt felügyelve fejlődésüket és alkalmazkodásukat a kinti munkavégzés körülményeihez. Az ÉK Egyesület mint küldő szerv legfontosabb feladata a gyakorlatra pályázók portfoliójának ismeretében a legalkalmasabb résztvevők kiválasztása, a résztvevők igényeit figyelembe véve a megfelelő fogadóirodákkal való kapcsolat kialakítása, a megszervezett helyekre a kiutazások megszervezésének lehetővé tétele és a gyakorlat menetének segítése, felügyelete.