Beszámolók

A program résztvevőinek beszámolókat kell készíteniük és a fogadóintézménnyel igazolást aláíratniuk, annak érdekében, hogy gyakorlatuk és az egyes gyakorlatokon keresztül maga a program megismerhető és értékelhető legyen. Ezek a kötelezettségek a következőek összefoglalóan (támogatási szerződés 2. melléklete alapján):

1. IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ

Célja: a program menet közbeni követése, a beszámolók az ÉK Egyesület honlapján lesznek elérhetők.

A teljesítés határideje: a gyakorlat hosszától függően, a gyakorlat félidejében. A teljesítés módja: digitálisan, honlapon keresztül feltöltve illetve kitöltve “Időközi beszámoló – Dokumentumfeltöltő” űrlap segítségével. Részei fő vonalakban (részletesen a támogatási szerződés 2. sz. mellékletében ismerhető meg):

a) Szöveges beszámoló (doc vagy docx)
b) Fényképek (jpg)

2. ZÁRÓBESZÁMOLÓ

Célja: A teljes program beszámolójának szerves része az egyes résztvevői beszámolók. A beszámolók az ÉK Egyesület honlapján is elérhetők lesznek, hogy a program bárki számára megismerhető legyenek.

A teljesítés határideje: a résztvevő gyakorlatának lezárulta után 15 napon belül. A teljesítés módja: részben digitálisan, honlapon keresztül feltöltve “Záróbeszámoló – Dokumentumfeltöltő” segítségével, részben személyesen vagy postán eljuttatva nyomtatott formában a küldő intézmény kapcsolattartója számára. Részei fő vonalakban (részletesen a támogatási szerződés 2. sz. mellékletében ismerhető meg):

a) Szöveges beszámoló teljes időszakról (doc vagy docx).
b) Fényképek (jpg)
c) Szöveges-képes  beszámoló a teljes időszakról digitális aláírással (pdf)
d) Szöveges-képes  beszámoló a teljes időszakról aláírással (nyomtatott)
e) “Résztvevői beszámoló” című pdf-űrlap kitöltése (online véglegesítve, nyomtatva-aláírva) – külön kerül elküldésre a résztvevő emailcímére

3. MUNKÁLTATÓI IGAZOLVÁNY ÉS/VAGY EUROPASS MOBILITÁSI IGAZOLVÁNY

Az igazolást 2 db eredeti példányban szükséges eljuttatni a küldő intézménynek személyesen vagy postán. A teljesítés határideje: a résztvevő gyakorlatának lezárulta után 15 napon belül. A fogadó intézmény által kibocsátott igazolás, mely az alábbiakat tartalmazza:

+ intézmény fejléce, logója
+ a gyakorlat kezdetének és végének dátuma (szerződéses dátum, egész hetek)
+ a gyakorlat alatti munkavégzés jellege, megszerzett ismeretek, tapasztalatok felsorolása
+ keltezés
+ fogadóiroda vezetőjének aláírása, intézmény pecsétje

A résztvevőnek szerződése aláírása előtt nyilatkoznia kell, szeretné-e, ha gyakorlatáról Europass Mobilitási Igazolványt állítana ki számára a küldő és fogadó intézmény.

4. KIÁLLÍTÁS SZERVEZÉSÉBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS

A résztvevők a teljes program (aktuális ciklus) lezárulta után kiállításon mutatják be gyakorlatukat, tablókat állítanak össze a fogadóintézménynél töltött munkáról, bemutatva kinti életüket, fogadóirodájukat és a projekteket, melyekben lehetőségük volt részt venni. A kiállítás arculatában, szervezésében és a belőle készülő kiadvány elkészítésében is tevékeny részt vállalnak a kiutazók. Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ.