Városközpontok Alkalmazható Megjelenítése

A Történeti jelentőségű városközpontok alkalmazható megjelenítése (APPROACH) program egy szektorokon átívelő kooperációból indult, amelynek résztvevői között megtalálhatóak a műemlékvédő, építészeti és kulturális intézmények, egy városi önkormányzat, építész- és médiacégek és egy többek között médiaképzést is kínáló szakközépiskola. A nemzetközi konzorcium fő célkitűzése egy nyitott oktatási eszközként működő online tanulófelület létrehozása, elsősorban az építész, építészettörténész és urbanista tanulókat valamint ezzel párhuzamosan a média- és web designer diákokat megcélozva a szakképzés és azon kívüli területeken.

A program fő végterméke egy Edinburgh, Budapest, Granada és Lublin interaktív, 3 dimenziós térképeit tartalmazó 4 darabból álló gyűjtemény, mely nem-formális oktatási eszközként funkcionál. Az animált modellek tudományos igényességgel kivitelezett történeti és urbanisztikai kutatáson alapulnak, összegyűjtve minden rendelkezésre álló forrást, úgy mint régi térképeket, távlati képeket és archív leírásokat, hogy lehetségessé váljon a városok kiválasztott korszakainak megfelelő újjáépítése és bemutatása – az alapítástól kezdve a modern időkig.  Ez a megközelítési mód lehetőséget kínál a városi környezet szabad bejárására, úgy térben mint időben, a modellekkel történő interakció révén szerezve meg az összegyűjtött tudást darabkáit a városi műemlék épületekről illetve a városi szövet egészéről. A várostérképek többnyelvű tartalma miatt azok 3d-s képes szótárakként működnek és egyben integrált tartalom- és nyelvtanulási eszközként funkcionálnak.

Sibiu - Radu Oltean

Nagyszeben látképe, Radu Oltean, grafikus művész rajza

A nemzetközi szinten kivitelezett kutatómunka eredménye egy összefoglaló tanulmány is, amelyet a kutató intézmények állítanak össze, bemutatva a kimagasló jelentőségű anyagot, melyet közösen gyűjtenek össze az elemzett városmagokról és egyúttal elmesélve a termék-orientált kooperáció folyamatát az építészeti és média vállalkozásokkal, amelyet a produktumot végül összeállítják. Fő célja a projektötlet népszerűsítése a szakképzőintézmények és érintett szereplők körében és ezáltal további, a APPROACH programéhoz hasonló oktatási tartalmak készítéséhez való hozzájárulás.

Előbbi szándékot segítve, oktatóvideók és szöveges leírások készülnek a 3d-s interaktív tartalmak előállításáról. Ezen online anyagok készítése szorosan összekapcsolódik egy képzési programmal is, amelyben szakközépiskolai tanulók virtuális és fizikai mobilitása vegyesen valósul meg. A képzés részeként a média és web designer diákok bevonásra kerülnek a végproduktum megismerésébe és tesztelésébe – ezáltal magába a készítésbe. A oktatási anyag fejezetei hasznos technikákat és megoldásokat mutatnak be a 3d modellezésről, animációk készítéséről és interaktív funkciók programozásáról profitorientált cégekkel történő kooperációban.  Ezenmód a képzés a CAD, BIM és játékfejlesztő szoftvertechnológiák legújabb trendjeinek megismeréséhez is hozzásegít, valós munkaerőpiaci tudást és készségeket biztosítva.

Különféle technikákkal és célcsoportokkal, de a projekt összes tervezett eredménye a városi és műemléki környezet könnyen befogadható vizualitásának működő modelljét és kitaposott ösvényét kínálja, éppúgy mint a digitális kompetenciák beépítését a jövő oktatási tananyagaiba.