EK Association

Többnyelvű Képes Építészeti Szótár (ARCHIDICT)

 

Az Illustrative Multilingual Dictionary for Architects, Builders & Contruction Workers (ARCHIDICT) projekt fő célja egy olyan többnyelvű képes szótár összeállítása, amely elsősorban az építészhallgatókat és az építőiparban dolgozókat segítheti a szakmai nyelv elsajátításában és amely egyben összefoglalja a modern és hagyományos európai építési technológiákat. A megvalósítás során a partnerség innovatív oktatási módszerek és a legfrisebb számítástehcnikai megoldások segítségével készíti el azt a webalkalmazást, amely tanulási célra és a munkavégzés segítésére egyaránt alkalmas lesz. Szemléletes megjelenítési módja és a digitális megvalósítás egyaránt azt szolgálja majd, hogy használói mind az építész-műszaki ismeretanyaghoz, mind azok műveléséhez szükséges szókincsanyaghoz közelebb tudjanak kerülni, mégpedig 9 nyelven: angolul, németül, olaszul, spanyolul, bolgárul, görögül, lengyelül és portugálul érhetőek majd el a kifejezések. Az oktatási eszköz ezenkívül interaktív tesztekkel is kiegészül, melyek segítségével mérhetővé válik a nyelvtanulásban elért fejlődés.

A projekt további eredménye lesz a digitális anyag dokumentum formájában véglegesített kiadása három- vagy többnyelvű formában, valamint két kézikönyv, melyek közül az egyik a szótárnak a szakképzésben illetve egyetemi oktatásban való aktív felhasználását segíti elő, míg a másik a digitális szótár bővítését lehetővé tevő felhasználói ismereteket tartalmazza.

A projekt sikeres megvalósítása révén az építőiparban tevékenykedő cégek és személyek egy ingyenesen elérhető eszközhöz jutnak, amely segíthet a műszaki terminológia elsajátításában úgy anyanyelven, a világnyelvek valamelyikén vagy más idegen nyelven. A projekt kivételes felhasználhatósága révén így reményeink szerint hozzájárul majd a nemzeközi szakmai kapcsolatok és kooperációk sikeréhez.

Az ARCHIDICT egyszerre DIGITÁLIS + KÉPES + TÖBBNYELVŰ + TANANYAG. Bátran álltíhatjuk, hogy az ARCHIDICT egy teljesen eredeti és innovatív termék, hiszen különféle építészeti szótárak ugyan léteznek, de egyik sem vállakozott még arra, hogy a felsorolt célokat egyidőben valósítsa meg.